Nominace 2017

Činohra ženy  |  Činohra muži  |  Balet ženy  |  Balet muži
Opera ženy  |  Opera muži  |  Opereta, muzikál ženy  |  Opereta, muzikál muži

Opera

nominace na Cenu Thálie 2017 za mimořádný jevištní výkon

Svatopluk Sem

Role: Giorgio Germont
Název opery: La traviata
Autor hudby: Giuseppe Verdi
Autor libreta: Francesco Maria Piave podle Alexandra Dumase ml.
Dirigent: Mario De Rose
Režie: Veronika Poldauf Riedelbauchová
Premiéra: 20. 10. 2017
Jihočeské divadlo České Budějovice

Svatopluk Sem disponuje pružným, technicky skvěle vybaveným, sametově zabarveným barytonem, který vemlouvavě dokáže přesvědčovat a ukonejšit rozjitřené city. To ho přímo předurčuje k ztvárnění verdiovských otců, kteří pozorně vnímají problémy svých dětí. Tato vzácná vlastnost a herecká empatie mu umožnily mistrovsky ztvárnit nesnadnou rodičovskou roli Jiřího Germonta, který pečuje nejen o životní osudy svých dětí, ale dokáže se vcítit i do osobní tragédie zamilované pařížské kurtizány.

Andrij Škurhan

Role: Dunois
Název opery: Panna orleánská
Autor hudby: Petr Iljič Čajkovskij
Autor libreta: Petr Iljič Čajkovskij podle Friedricha Schillera
Dirigent: Martin Doubravský
Režie: Linda Keprtová
Premiéra: 22. 9. 2017
Divadlo F. X. Šaldy Liberec

I když role francouzského rytíře Dunoise nepatří v Čajkovského Panně orleánské k těm hlavním, Andrij Škurhan v ní vytvořil silného protihráče slabošskému králi Karlu VII. Nabádá panovníka k obraně vlasti, sám vyrazí do bitvy o Orléans a chrání Johanku i ve chvíli, kdy se od ní všichni odvracejí kvůli jejímu domnělému spolčení s ďáblem. Tento sólista, který po působení především na Ukrajině a v Polsku zakotvil v České republice, obdařil Dunoise také pěvecky hutným pevným barytonem.

Titusz Tóbisz

Role: Laca Klemeň
Název opery: Její pastorkyňa
Autor hudby: Leoš Janáček
Autor libreta: Leoš Janáček podle dramatu Gabriely Preissové
Dirigent: Martin Doubravský
Režie: Linda Keprtová
Premiéra: 16. 12. 2017
Divadlo F. X. Šaldy Liberec

Titusz Tóbisz na liberecké scéně Lacu nezpíval, on jím byl: nejen dramatickým vokálním projevem, ale celou svojí osobností, svrchovaně zaujatým hereckým výkonem. Janáček v této postavě požaduje od interpreta mnoho poloh a nálad, Laca je zlostný, ale i citově rozjitřený a dramatický. Všechny tyto polohy Titusz Tóbisz herecky i pěvecky přesvědčivě zvládl.

širší nominace:

Miloš Horák - role Doktor Bartolo v inscenaci Lazebník sevillský!!! (Národní divadlo moravskoslezské Ostrava)
Tomáš Kořínek - role Jakub Ryba v inscenaci Jakub Jan Ryba (Divadlo J. K. Tyla Plzeň)
Josef Moravec - role inženýr Prokop v inscenaci Krakatit (Národní divadlo Praha)
Jakub Rousek - role Manolios v inscenaci Řecké pašije (Moravské divadlo Olomouc)
Josef Škarka - role Bas v inscenaci v inscenaci Pravidla slušného chování v moderní společnosti (Národní divadlo Brno)

Schválila odborná porota ve složení: Zbyněk Brabec (předseda), Magdaléna Hajóssyová, Helena Havlíková, Ivan Ruml, Tomáš Šimerda a Jan Štych.

Nominace podle kategorií

Činohra ženy  |  Činohra muži  |  Balet ženy  |  Balet muži
Opera ženy  |  Opera muži  |  Opereta, muzikál ženy  |  Opereta, muzikál muži
 

NOMINACE

 
 

© 2007-2019 Herecká asociace | ilustrace: Adolf Born | Archivováno NK ČR | Web by CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE