Základní pravidla Cen Thálie

Ceny Thálie pořádá Herecká asociace, která je od roku 1990 nezávislou profesní odborovou organizací výkonných divadelních umělců s působností na území České republiky.

Ceny Thálie 2017 jsou 25. jubilejním ročníkem akce, která si klade za cíl prezentovat, popularizovat a odměňovat divadelní umělce za mimořádné jevištní výkony a současně s tím zvyšovat společenskou prestiž českého divadla.

Ceny Thálie se udělují v pěti kategoriích:


V prvních čtyřech uvedených kategoriích se udělují především výroční ceny za mimořádné jevištní výkony v inscenacích, které vznikly v České republice a jejichž premiéra nebo obnovená premiéra se uskutečnila na české scéně v období od 1. prosince předminulého roku do 30. listopadu roku minulého (tedy roku, za který se ceny udělují). České občanství není podmínkou pro nominaci na Cenu Thálie; navrženi a oceněni tedy mohou být (a bývají) i zahraniční umělci.

V každé z prvních čtyř uvedených kategorií se oceňují zvlášť ženské a mužské výkony, které posuzují oborové odborné poroty. Ty rozhodují o širších, "semifinálových" nominacích (po 7 u činohry a po 5 u dalších tří kategorií) a užších, "finálových" nominacích (po 3 v každé kategorii).

O laureátech rozhoduje Kolegium pro udílení Cen Thálie tajným hlasováním, jehož výsledky jsou za účasti notáře a právníka HA zjišťovány až těsně před vyhlašováním cen. Členové Kolegia musejí během necelého čtvrtroku, který uplyne od rozhodnutí oborových porot do slavnostního vyhlášení Cen, zhlédnout živě (případně prostřednictvím DVD – pokud inscenace v daném období už není na repertoáru anebo v ní nominovaný umělec momentálně nevystupuje) všech 24 finalistů v rolích, za něž byli nominováni.

Kolegium pro udílení Cen Thálie je jmenováno prezidiem Herecké asociace. Současné Kolegium má 9 členů a předsedá mu Zdeněk Barták, jinak též předseda muzikálové poroty.

Prezidium Herecké asociace - 13členné a řízené Mgr et Mgr. Ondřejem Kepkou - může (s přihlédnutím k návrhům příslušné odborné poroty) udělit ve všech pěti výše uvedených tháliových kategoriích ceny za celoživotní mistrovství a také (s přihlédnutím k návrhu činoherní poroty) za dosavadní jevištní výkony Cenu Thálie mladé činoherečce nebo mladému činoherci (podmínkou je, že dotyčná nebo dotyčný v hodnoceném období dosáhli nanejvýš 33 let).

 

PRAVIDLA

 
 

© 2007-2019 Herecká asociace | ilustrace: Adolf Born | Archivováno NK ČR | Web by CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE