Aktuality

Alternativní divadlo – širší nominace na Ceny Thálie 2020

Alternativní divadlo – širší nominace

 

Martin Dohnal
Role: Ganse
Inscenace: Zlý sen
Scénář: Lucie Trmíková (podle G. Bernanose)
Režie a scéna: Jan Nebeský
Premiéra: 10. 9. 2019
Divadelní spolek Jedl Praha
Vyhořelého a skeptického spisovatele pojal s ironickou démoničností a jakousi šílenou elegancí. Dohnalův přínos je ovšem násobný: je autorem hudby, jejím interpretem. Jeho přítomnost není pouze hrou na nástroj, nýbrž i divadelní akcí.

foto Zuzana Lazarová

foto Zuzana Lazarová

Zuzana Onufráková
Role: herecký výkon
Inscenace: Zámek na Loiře
Autor: Roman Sikora
Režie: Michal Hába a to lepší v nás
Premiéra: 20. 12. 2019
Lachende Bestien Praha
Překonává činoherní herectví expresivním fyzickým jednáním, exaltovaným hlasu a zpěvem s divokou prezentací postavy. Je autentická i ve velmi stylizované politické grotesce.

foto Patrik Borecký

foto Patrik Borecký

Vojta Švejda
Role: performerský výkon
Inscenace: Iluzionista
Idea: Vojta Švejda
Režie: Petr Forman
Premiéra: 28. 11. 2019
Wariot Ideal & Petr Forman Praha
Ve své one man show umně balancuje na hranicích rozpustilé hry a pevného jevištního tvaru. Střídá různé jevištní disciplíny, formy, žánry či postupy. Vše ztvárňuje v silné nadsázce.

 

 

Radka Fidlerová
Role: Markéta Rakouská, Franz Grillparzer, Vídeňský purkmistr
Inscenace: Sláva a pád krále Otakara
Autor: Franz Grillparzer
Režie: Michal Hába
Premiéra: 15. 9. 2019
Městská divadla pražská – Divadlo Komedie Praha
Beze zbytku naplňuje (post)brechtovskou režijní koncepci: trojici klíčových postav ztvárňuje s výrazným osobnostním vkladem a komentátorským odstupem, se smyslem pro parodii i stylizaci, a přesto s nevídanou noblesou.

foto Patrik Borecký

 

Lucie Roznětínská
Role: Hilda Lemarchandová
Inscenace: Hilda
Autor: Marie N´Diaye
Režie: Tomáš Loužný
Premiéra: 17. 10. 2019
Divadlo X10 Praha
Rozkrývá obludnost své postavy každým gestem. Vykresluje ji jako vychytralou paničku jdoucí si bezostyšně za svým cílem. Despotické monology pronáší mechanickou dikcí, čímž přispívá k místy až děsivé atmosféře inscenace.

foto Dita Havránková