Nominace

Cena pro činoherce do 33 let (od roku 1996)

VITĚZ/CENA THÁLIE

Dalibor Buš

Dalibor Buš studoval herectví na brněnské JAMU a hned po absolutoriu získal angažmá v Divadle Husa na provázku. První z velkých rolí byl Mark Chapman z inscenace Divnej brouk, kde ztvárnil rozporuplnou postavu urputného fanouška skupiny Beatles a kde předvedl obdivuhodnou schopnost smysluplného propojení složité psychologie postavy s efektním fyzickým ztvárněním role.

Balet, tanec a pohybové divadlo (od roku 2020)

ŽENSKÝ VÝKON

VITĚZ/CENA THÁLIE

Natalia Adamska

Tato velmi mladá tanečnice, rodačka z polské Bydgoště, předvedla v titulní roli Carmen jistý a velmi komplexní výkon. Její technická suverenita a přirozený herecký projev utvářely od prvního okamžiku naprosto sebevědomou, přesvědčivou a krásnou postavu moderní dívky plné vášně, lásky a svobody. Každým dalším pohybem, gestem a výrazem dostává diváky na svou stranu. Její Carmen je bezpochyby výjimečným zjevením na taneční scéně v minulé sezoně.

Dramatická role Katherine byla Jarmile Hruškociové choreografem tzv. ušita na tělo. Milující žena, která se z touhy po lásce a záchraně s...

Dvojnásobná držitelka Ceny Thálie opět dokazuje, že je skutečnou primabalerínou. Její Julie je vynikajícím zosobněním Shakespearovy divad...

MUŽSKÝ VÝKON

VITĚZ/CENA THÁLIE

Sergio Méndez Romero

Španělský rodák byl sedm let oporou ostravského baletu. Před rokem změnil pomyslný dres za olomoucký a v hanácké metropoli se uvedl v rozměrné hlavní roli Zuskova Sóla pro tři. A hned šlo o výkon mimořádný. S obrovským nasazením tančí svého rozervance s neodmyslitelnou kytarou. Je pomyslným Brelem, Krylem i Vysockým. Pro songy tak rozdílných autorů nachází pravdivý taneční výraz; pohybem nevyjadřuje jen texty, ale především jejich smysl, hloubku a niterná sdělení.

Francesco Fasano podal v roli Josého strhující výkon. Mimořádně ovládá skvěle vyškolené tělo, a může tak dokonale realizovat záměr choreo...

Není to poprvé, co tento mladý Ital zaujal svým výkonem porotu Cen Thálie. Pro svou techniku a herecký talent je vyhledávaným představite...

Alternativní divadlo (od roku 2020)

VITĚZ/CENA THÁLIE

Nela H. Kornetová

Nezávislá performerka, herečka a režisérka, absolventka JAMU Brno, nyní působící (především) v Norsku. Umělecká vedoucí mezinárodní T.I.T.S. performance group. Badman je autorská sólová performance plná historických i soudobých obrazů zkázy a deprese. Deprese, z níž se rodí vzdor, vzpurnost, punk. Důležitým partnerem Kornetové jsou moderní technologie a práce s videoprojekcemi, filmovým střihem, různě modulovaným zvukem a předtočenými nahrávkami. Způsob, jakým s nimi pracuje, upomíná na performativní, videoartové či zvukové instalace radikálních světových performerek (Abramović), od nichž čerpá prvotní inspirace, jež formálně i tematicky rozvíjí. Performance Nely H. Kornetové je uhrančivá, syrová, bolestivá, občansky angažovaná. Je to nekompromisní otisk stavů její mysli a situací, které žije a živě reflektuje.

Akční experimentátorka, performerka a akrobatka Eliška Brtnická je na poli fyzického divadla už delší dobu významnou osobností. Ve své tv...

Výrazná představitelka současného tance a fyzického divadla, renomovaná, úspěšná tanečnice, performerka, režisérka, spisovatelka a pedago...

Lucia Kašiarová, spoluzakladatelka Studia ALTA, autorka, režisérka a performerka, patří k nejzajímavějším osobnostem české alternativní s...

Výrazná osobnost české nezávislé performativní scény, absolvent katedry nonverbálního divadla pražské HAMU u prof. Ctibora Turby. Předsta...

Muzikál, opereta a jiné hudebnědramatické žánry (od roku 1996)

ŽENSKÝ VÝKON

VITĚZ/CENA THÁLIE

Hana Fialová

Hana Fialová přesně vystihla bezelstnou povahu, spontánní laskavost a dobrosrdečnost postavy Ády Harrisové, obyčejné ženy, pracující jako uklízečka. V hereckém i pěveckém ztvárnění Hany Fialové se přesvědčivě zrcadlí všechny Ádiny touhy, krize a pády. Áda jde nekompromisně za svým cílem, a i když se jí vše zhroutí, dokáže se nadechnout a jít dál.

Divadelní kritici o Kristýně Daňhelové mluví jako o jednom z objevů nastupující muzikálové generace. Její Jane je zdánlivě submisivní, al...

V excelentním ztvárnění zašlé hollywoodské hvězdy zúročila Stanislava Topinková Fořtová své dlouholeté jevištní zkušenosti. Dokázala přes...

MUŽSKÝ VÝKON

VITĚZ/CENA THÁLIE

Lumír Olšovský

V roli profesora lingvistiky Higginse podává Lumír Olšovský po všech stránkách bravurní výkon. Je samolibý, sarkastický, pohrdá city druhých, ale pak je jich najednou sám plný. Olšovského herecký a pěvecký koncert je podpořený jeho charismatem, energií, humorem a lehkostí, díky kterým si diváky získává i přes negativní vlastnosti své postavy.

Tomáš Šulaj staví svého Jidáše zprvu jako arogantního hipstera, z jehož nitra až postupem času začíná prosakovat jeho obrovská bolest a z...

Ztvárnění interpretačně náročné transgenderové postavy Hedwig Romanem Tomešem je obdivuhodné, doslova strhující je zejména v hudebních čí...

Loutkové divadlo (od roku 2020)

VITĚZ/CENA THÁLIE

Gustav Hašek

Role Matěje Kopeckého, hlavního průvodce rodinným příběhem čtveřice loutkářů-legionářů, je konečně velkou příležitostí pro talentovaného, charismatického herce, který bravurně ovládá psychologické i výrazně stylizované herectví, stejně jako pečlivou práci s předmětem či loutkou. Jeho „bratr naděje“ je rozhodný, přímočarý a je prototypem skutečného silného hrdiny, s nímž se může (nejen) dětské publikum identifikovat.

Václav Jelínek, který je kromě Minoru neodmyslitelně spjat s žonglérským duem Bratři v tricku, představuje nejstaršího z bratrů Kopeckých...

Jan Popela je silnou hereckou oporou Divadla DRAK a pro jeho jevištní kreace je typická naprosto precizní práce s loutkou a výrazová mnoh...

Pavol Smolárik je neuvěřitelně tvárná a silně muzikální herecká osobnost známá především z komorních scén alternativněji zaměřených divad...

Antonín Týmal ztvárnil v inscenaci Babička Červené Karkulky dnes slaví narozeniny! hned několik rolí. Bravurně ovládá nejen vedení klasic...

Celoživotní mistrovství: Balet, tanec a pohybové divadlo (od roku 2020)

VITĚZ/CENA THÁLIE

Libuše Králová

V umělecké kariéře Libuše Králové byla zásadní dvě města: Plzeň a České Budějovice. V tom prvním byla dvě dekády tanečnicí, přesněji sólistkou, nebo ještě lépe hvězdou baletního souboru. V tom druhém takřka dvě dekády choreografkou a šéfkou baletu.

Celoživotní mistrovství: Alternativní divadlo (2021)

VITĚZ/CENA THÁLIE

Boleslav Polívka

Boleslav Polívka je fenomenální umělec a zároveň umělec-fenomén. Jako herec, mim a klaun si celý život na scéně pohrává s postavami šašků i králů, a přitom sám šaškem i králem scény je. Představuje zosobnění známé Bachtinovy teorie o specifické „smíchové kultuře“, čerpající z lidových zdrojů, v níž panuje převrácená logika hodnot jako při karnevalu.

Celoživotní mistrovství: Činohra

VITĚZ/CENA THÁLIE

Veronika Forejtová

Možná chybělo jen málo a Veronika Forejtová dnes přebírala Cenu Thálie za celoživotní mistrovství v docela jiném oboru. V mládí ji totiž lákal tanec a toužila být klasickou baletkou. Proto v rodném Ústí nad Labem navštěvovala baletní školu a divadelní kariéru začala v roce 1960 v Horáckém divadle v Jihlavě jako tanečnice.

VITĚZ/CENA THÁLIE

František Němec

Slovo „doyen“ označuje v diplomatických kruzích čelného reprezentanta vyslaneckého sboru. Je zárukou vážnosti, mravní kvality a názorové relevance. Jde však o termín, který lze použít také mimo politickou sféru. V současném českém divadelnictví bychom stěží našli herce, kterému by přízvisko „doyen“ příslušelo víc než Františku Němcovi.

Celoživotní mistrovství: Muzikál

VITĚZ/CENA THÁLIE

Galla Macků

Galla Macků absolvovala Státní konzervatoř v Praze, obor operní zpěv a režie. Debutovala sice v liberecké opeře, ale bezprostředně po ukončení studií přijala angažmá v Hudebním divadle v Karlíně, kde jako sólistka účinkovala bez přestávky třicet let.

Celoživotní mistrovství: Opera

VITĚZ/CENA THÁLIE

Libuše Márová

Libuše Márová je nepochybně jednou z nejvýznamnějších interpretačních osobností českého operního jeviště druhé poloviny dvacátého stolení. Do vínku dostala krásný hlas jedinečného altového zabarvení, atraktivní jevištní zjev, muzikalitu a výrazný herecký talent. Proto byla jako zcela mimořádný zjev angažována na naši první scénu již ve svých dvaadvaceti letech!

Činohra

ŽENSKÝ VÝKON

VITĚZ/CENA THÁLIE

Veronika Korytářová

Veronika Korytářová zahrála život „krále komiků“ s lehkostí, smyslem pro Burianovo klaunství bez jeho napodobování, s empatií pro jeho citovou nevyrovnanost a tragické rysy jeho života. Její výkon je pestrý přesně a originálně užívanými různorodými hereckými prostředky, hereckou hbitostí, překvapivostí a inteligencí, s níž nám postupně odhaluje osud legendy od dětství po smrt. Jde o zcela neobvyklý a mimořádný herecký výkon nejen v našem časovém úseku, ale i v kontextu výkonů mnohem delší doby, než je jeden ročník Cen Thálie. Její příspěvek k úspěchu neobvyklé inscenace u diváků a kritiky je zásadní.
Veronika Korytářová byla již v užší nominaci na Cenu Thálie za rok 2015 za roli Komika a Mefistofela v Rajmontově inscenaci Goethova Fausta, rovněž v Divadle F. X. Šaldy.

Markéta Matulová ztvárňuje portrét vesnické ženy Julky s mimořádnou hereckou autenticitou. Neokázalým herectvím existuje na jevišti ve sv...

V mrazivě kruté inscenaci je Zuzana Stivínová v roli podnikatelky Vassy středobodem boje o peníze a moc. Její hrdinka je silná, tvrdá, au...

MUŽSKÝ VÝKON

VITĚZ/CENA THÁLIE

Saša Rašilov

Saša Rašilov v inscenaci Moje říše je z tohoto světa zcela naplňuje expresivní vize režiséra Miroslava Bambuška, a to v maximální herecké koncentraci a naprostém odevzdání se konceptu. Rašilov zdrcujícím způsobem nastavuje zrcadlo světu, který nenabízí ani žádnou důstojnou alternativu k životu člověka v depresích, ani východisko z jeho vyhoření.

Mayenburgova komedie o rozplývavé identitě se stala takřka ideálním materiálem pro Kobrův herecký projev. Jeho doména nikdy nebyla v celi...

Jana Vondráčka většinou známe jako herce přiznané divadelnosti a komentujícího odstupu od postavy. Jeho bytostná teatrálnost se v roli ma...

Cena České akademie divadelníků (od roku 2019)

VITĚZ/CENA THÁLIE

Martin Hilský

Tradice shakespearovských překladů patří k pýše českého divadla. Po obrozeneckých začátcích jsme už ve druhé polovině 19. století patřili k národům, které měly přeloženo jeho kompletní dramatické dílo. Síly tehdy spojilo pět překladatelů. Pozdější pokusy jednotlivců končily v půli cesty a nanejvýš byly doplňovány dalšími pokračovateli. Osobností, které se u nás podařilo představit Shakespearovo dílo v úplnosti, se stal až Martin Hilský.

Opera (od roku 1996)

ŽENSKÝ VÝKON

VITĚZ/CENA THÁLIE

Jana Sibera

Jana Sibera je v současné době na vrcholu své umělecké kariéry a své repertoárové spektrum si rozšiřuje i k rolím lyrickým a mladodramatickým. Titulní role Manon ji potkala v pravý čas. Má pro ni vše, co role vyžaduje – od koloratur, přes lyrické plochy až k místům dramatickým. A vše zvládá s potřebnou bravurou. Je nutné vyzdvihnout též její herecký projev. Pod vedením režiséra Jiřího Nekvasila vytvořila portrét ženy, která v opeře prochází poměrně velkým obloukem – od zamilované dívky, po šťastnou, leč koketní ženu, a nakonec až po ženu osudem ztýranou a umírající v náručí své velké lásky rytíře des Grieuxe.

Výkon hodný toho nejvyššího obdivu podala Petra Alvarez Šimková v expresionisticky vypjatém hudebním monodramatu Očekávání Arnolda Schönb...

Postavu v citech přelétavé čarodějnice Morgany v mezinárodně úspěšném projektu Alciny obdařila v propletenci vztahů, záměn identit a intr...

MUŽSKÝ VÝKON

VITĚZ/CENA THÁLIE

Martin Bárta

Barytonista Martin Bárta si Jagem připsal další výraznou postavu do svého verdiovského portfolia. Jeho Jago nepromarní žádnou šanci k tomu, aby dále roztáčel ničivou spirálu intrik, pomluv a úkladů. Dokáže se excelentně přetvařovat, svýma pronikavýma baziliščíma očima střeží všechno a všechny, ale zároveň se v nich zračí, že silný se cítí jen tehdy, nehrozí-li mu střet s protivníkem. Jagovo Credo je v Bártově pojetí strhujícím zhmotněním lidského zla. Pěvec v této postavě naplno rozeznívá svůj dramatický potenciál a zlověstnou barvou i dynamikou projevu tak dokresluje Verdiho i Shakespearova antihrdinu.

Tenorista Joachim Bäckström se na tuzemské operní scéně představil poprvé. V titulní roli Brittenova Petera Grimese zaujal strhující here...

Dalibor Jenis je pěvec s velkým mezinárodním renomé. Jeho výkon v titulní roli Nabucca na scéně brněnské opery dal poznat, proč tomu tak ...

Cena Thálie za šíření divadelního umění v televizi (od roku 2017)

VITĚZ/CENA THÁLIE

Viktor Polesný

Režisér a scénárista Viktor Polesný je žijícím televizním klasikem. Nejen pro délku svého působení, kvalitu tvorby, ale i pro žánrovou šíři, od dokumentární tvorby přes hrané televizní i kinematografické filmy až k zábavným pořadům.

Aktuality