Nominace

Činohra

ŽENSKÝ VÝKON

VITĚZ/CENA THÁLIE

Tereza Groszmannová

Tereza Groszmannová si s Goldonim rozumí. O tom svědčí i její překlad hry. Na jevišti pak prokazuje schopnost nebývalého spojení výbušného temperamentu s přesným vědomím míry a komentujícím nadhledem. Suverenitu půvabné manipulátorky, která vládne situacím s přitroublými nápadníky, pak střídá s až bezbrannou, upřímně se svěřující polohou promluv do publika. Při vší bujaré komediálnosti se neztrácí subtilní melancholická nota, činící její „krásnou hostinskou“ o to sympatičtější.

V netradičně pojaté inscenaci vytváří Jitka Hlaváčová Kostelničku jako energickou sebevědomou ženu, která neodvratně směřuje k tragickému...

Autentický a tragikomický portrét sebestředné velkoměstské intelektuálky Emily obohacuje Petra Kocmanová notnou dávkou ženského cynismu. ...

MUŽSKÝ VÝKON

VITĚZ/CENA THÁLIE

Petr Štěpán

Petr Štěpán předvádí v Satanovi důkladně vystavěnou studii silné a mocné bytosti, která nemá démonické rysy, naopak zosobňuje to, co je na zlu přitažlivé. S minimem vnějších prostředků a důrazem na střídání verše s civilní řečí, vykresluje lehce a s bravurou bytost na hranici mezi bohémem, intelektuálem, politikem a popkulturní ikonou. Úspěchem posedlý Satan je zábavným společníkem, jehož temné stránky vycházejí najevo pouze v případě, kdy pochybuje o svém vlastním konání.

V originální inscenaci jedinečného lidského příběhu muže, který se neobyčejně statečně postavil svému tělesnému postižení, dominuje Jakub...

Je těžké ve hře se silným autobiografickým akcentem Havlovým hrát interpreta neobyčejně silných a podstatných myšlenek, nadto formulovaný...

Opera (od roku 1996)

ŽENSKÝ VÝKON

VITĚZ/CENA THÁLIE

Jana Šrejma Kačírková

Inscenace složená z Tří fragmentů z Julietty a Lidského hlasu je velkým sólem pro Janu Šrejmu Kačírkovou. V obou partech rozvinula svůj soprán oplývající jiskrností i dramatickou naléhavostí, vyjádřila jak rozverně bezstarostnou ženskou koketerii Julietty, tak osamělost ženy, která se ve snaze zachránit vztah zmítá mezi zdrceným zoufalstvím a záblesky naděje, vybuchuje v podrážděném rozčilení, hašteřivě koketuje, zoufale vyčítá, hystericky se směje, odevzdaně propadá bezvýchodnosti nebo vydírá vyvoláváním vzpomínek.

Violetta Valéry je jednou z nejobtížnějších rolí sopránového oboru. Vyžaduje od sólistky vše: od brilantní koloratury přes náročnou kanti...

Mladá sopranistka osvědčila v roli Míkal věrnost svým kořenům a dokonalé ovládání stylu autentické interpretace. Při scénickém provedení ...

MUŽSKÝ VÝKON

VITĚZ/CENA THÁLIE

Lukáš Zeman

Lukáš Zeman dominoval v roli hraběte jako žárlivý rozzuřený pruďas i záletný proutník, který si ani při závěrečném pokání vůči podváděné manželce neodpustí zájem o pozadí sváděné Zuzanky. Třebaže opavský soubor musí obsáhnout celé stylové spektrum operního repertoáru, díky nastudování V. Spurného opřenému o studium dobových pramenů mohl Lukáš Zeman vedle své muzikality a technicky skvěle vedenému barytonu skvěle uplatnit své bohaté zkušenosti s historicky poučenou interpretací.

Výkony barytonisty Pavla Klečky již řadu let vykazují solidní pěvecký projev podepřený přesvědčivým herectvím. Svůj talent a zkušenosti z...

Tenorista Richard Samek osvědčil bohaté zkušenosti, které v této roli již nasbíral. Zpívá ho znělým hlasem ve všech polohách, s citem pro...

Cena pro činoherce do 33 let (od roku 1996)

VITĚZ/CENA THÁLIE

Josef Láska

Narodil se roku 1993 v Praze. Po absolvování Pražské konzervatoře a hostování v Městském divadle Most a Divadle na Vinohradech zamířil Josef Láska do Východočeského divadla v Pardubicích. Od roku 2015 na této scéně vytvořil řadu velkých i menších rolí všech žánrů a přes své mládí se stal jednou ze zdejších nejvýraznějších osobností. Hned na začátku své herecké dráhy ztvárnil úspěšně vojáka Simona Chachavu v Brechtově Kavkazském křídovém kruhu, a vydobyl si tak čelné místo v souboru. Diváky nadchl v titulní roli Hrubínovy lyrické pohádky Kráska a zvíře, kde i přes svůj romantický vzhled dokázal všechny dojmout pod deformující maskou jako emocionálně zraňované Zvíře.

Muzikál, opereta a jiné hudebnědramatické žánry (od roku 1996)

ŽENSKÝ VÝKON

VITĚZ/CENA THÁLIE

Erika Stárková

Tajemná, dětsky naivní a upřímně bezelstná, s vnímavostí a dojmem bezprostřední iluze kraluje nejen herecky. Přidává i pěvecky velmi vyzrálý projev. Její interpretace a originální pojetí písně „Life on Mars“ se pak stává jedním z vrcholů celého představení.

Markéta Sedláčková ztvárňuje Donnu jako charismatickou silnou ženu se sklony ke zmatkování, která má však vše plně pod kontrolou. S neutu...

Náročná titulní role Alžběty-Sisi se potkala s ideální pěveckou formou Michaely Štikové, jež zazářila i herecky. Problematický vztah k ob...

MUŽSKÝ VÝKON

VITĚZ/CENA THÁLIE

Pavel Režný

Pavel Režný je synonymem pro spojení „komplexní muzikálový výkon“, s každou další velkou rolí „roste“. Postava Smrti klade na své představitele vysoké nároky, Režný nezaváhal ani ve skutečně „smrtících“ výškách. Podmanivě uhrančivé pojetí učinilo z jeho role jednu z nejvýraznějších postav inscenace.

Tomáš Savka dokonale vystihl osobnost a složitou povahu mladého úspěšného spisovatele. Uplatnil přitom své všestranné herecké dispozice, ...

Již mnoho let dokazuje svoji skvělou hereckou formu v činoherních rolích i v muzikálu. Jeho Billy Flynn je sebestředný hejsek s obrovským...

Celoživotní mistrovství: Činohra

VITĚZ/CENA THÁLIE

Josef Abrhám

Kdyby se měla osobnost Josefa Abrháma charakterizovat jediným slovem, byl by to asi výraz „solitér“. Po stránce lidské i herecké. Jde o umělce, který si přísně střeží svůj osobní život a nevydává ho veřejnosti všanc. Jde o herce, který střídmě, až úsporně pracuje s vnějšími výrazovými prostředky a vyniká vnitřní noblesou, působivou v rolích dramatických a účinně „shazovanou“ v postavách komických. Jde o člověka, z nějž je cítit velká pokora k tvůrčí cestě, pro kterou se rozhodl.

VITĚZ/CENA THÁLIE

Hana Bauerová

Letos je tomu neuvěřitelných sedmdesát let, co tehdejší ředitel Jihočeského divadla v Českých Budějovicích Rudolf Kulhánek angažoval do svého činoherního souboru půl absolventského ročníku z pražské AMU. Mezi tyto nové akvizice patřila také Hana Bauerová. Někteří z oněch kandrdasů pobyli na své první štaci jen krátce, jiní déle – Hana Bauerová zůstala divadelní budově na břehu Malše věrná jednou provždy. Prožila s ní léta krušná i radostná a stala se její žijící legendou.

Celoživotní mistrovství: Muzikál

VITĚZ/CENA THÁLIE

Hana Talpová

Absolventka pražské konzervatoře a AMU se již od počátku svého profesionálního působení prosazovala jako osobnost širokého uměleckého záběru. První dva roky své kariéry strávila v opeře libereckého Divadla F. X. Šaldy, kde kromě jiných rolí ztvárnila titulní postavu Carmen ve slavné Bizetově opeře. Od roku 1965 patřila čtyřicet let k hlavním osobnostem Hudebního divadla v Karlíně. Uvedla se v sezoně 1965/66 rolí Káči v Divotvorném hrnci, ztvárnila i kloboučnici Irenu Molloyovou v československé premiéře muzikálu Hello, Dolly!, Cirene v Řehtačce. Následovaly další role převážně elegantních a okouzlujících dam, nejrůznějších femme fatale i dominantních a rázných žen, jimž dodávala svůj pověstný osobní temperament.

Celoživotní mistrovství: Opera

VITĚZ/CENA THÁLIE

Jan Malík

Jan Malík se stal tenorovou ikonou pro mnoho generací libereckých diváků, které dokázal svými výkony nadchnout pro operu. A ti, kteří ho poznali i osobně, si na něm cení jeho přívětivosti, skromnosti i vtipu. Luděk Vele, sólista opery Národního divadla, který právě v Liberci začínal, připomíná Malíkovu kolegialitu: „Když se mi jako úplnému kandrdasovi nedařilo hned naplnit požadavky režiséra, byl to právě Jan Malík, který mi poradil a vlil energii,“ a dodává: „Měl mimořádnou divadelní a hudební inteligenci. Svým civilním herectvím předešel dobu. Byl to vpravdě umělec každým coulem.“

Cena České akademie divadelníků (od roku 2019)

VITĚZ/CENA THÁLIE

Jaroslav Vostrý

Pro Jaroslava Vostrého je příznačné, že celou svou životní tvorbou, všemi svými aktivitami dokazuje, že divadlo je poslání, kterému je třeba se věnovat podle nejlepších možností a sil. Tento předpoklad Jaroslav Vostrý naplňuje po teoretické i praktické stránce. Je dramatikem i dramaturgem, režisérem i publicistou, divadelním historikem, teoretikem i pedagogem. Především však je spolutvůrcem českého divadla, a to už více než šedesát let. V roce 1958 absolvoval obor divadelní vědy a dramaturgie na pražské DAMU. Ještě před absolutoriem nastoupil z podnětu svého profesora Františka Götze do časopisu Divadlo, kde působil jako redaktor a později se tam stal i šéfredaktorem. Ve svých článcích mapoval legendární etapu rozkvětu českého divadla. Sám však do ní významně zasáhl i po praktické stránce – se svým spolužákem z DAMU, režisérem Ladislavem Smočkem založil v roce 1965 pražský Činoherní klub jako studiovou scénu nového typu. Stal se jejím uměleckým vedoucím, dramaturgem i kmenovým dramatikem. Ve stejné době se začal věnovat také pedagogické činnosti a přednášet na DAMU.

Cena Thálie za šíření divadelního umění v televizi (od roku 2017)

VITĚZ/CENA THÁLIE

Josef Špelda

S Josefem Špeldou nás spojuje řada věcí, které se nabízejí – divadlo a jeho tlumočení v televizi, láska k muzice a spousta jiných věcí. A taky to, že jsme oba po vysoké škole nastoupili do televize. Já pravda o patnáct let později, Josef už v roce 1965. A neměl štěstí jako já, který nastoupil hned do dramatické redakce a mohl se zabývat tím, co jsem měl rád. Josef nastoupil nejprve do Televizních novin, kde zažil ovšem celé to politické tání včetně Pražského jara a následný tvrdý obrat. V jeho důsledku musel ze zpravodajství odejít a podařilo se mu zakotvit v nově zakládané redakci, která v tehdejší Československé televizi měla nejdelší zkratku: ÚRABB. Vysvětlím: Ústřední redakce armády, bezpečnosti a brannosti. A musel tam zůstat dlouho. K nám “dramatikům” se jeho přestup podařil až na počátku 80. let, když už se u nás spolu s režisérem Viktorem Polesným podílel na v té době převratném záznamu Daňkovy a Macháčkovy inscenace Vévodkyně valdštejnských vojsk z Nové scény.

Balet, tanec a pohybové divadlo (od roku 2020)

ŽENSKÝ VÝKON

VITĚZ/CENA THÁLIE

Alina Nanu

Alina Nanu v roli Taťány zúročila dosavadní sólistické zkušenosti a opět prokázala stoupající úroveň svého interpretačního umění. Postavu vedla od naivní venkovské dívenky přes emotivní vyjádření hlubokých citů až po zralou ženu v závěru dramatu, které kulminuje strhujícím duetem. Její skvělá technika a plasticita se stává prostředkem k vyjádření emocí ve vztahu k Oněginovi – Patriku Holečkovi.

Irina Burduja ztvárnila roli s technickou jistotou a obdařila postavu Olgy správnou mírou bezstarostnosti, nespoutanosti, veselí, šarmu a...

Frederika Kvačáková je ideální interpretkou pro choreografické ztvárnění životního příběhu komplikované osobnosti mexické malířky Fridy K...

MUŽSKÝ VÝKON

VITĚZ/CENA THÁLIE

Ondřej Vinklát

Ondřej Vinklát patří v tanečním oboru k absolutní špičce. Charismatický všestranný umělec, dlouholetý sólista Baletu Národního divadla v Praze, vládne vynikající technikou a neutuchající energií. V herecky a tanečně nelehké roli Josefa K. vytvořil psychologicky do detailů propracovanou postavu, která se od úvodního nadhledu na absurdní situaci, v níž se ocitá, postupně propadá do stále silnějších vnitřních pochybností až ve finále do bezvýchodné sklíčenosti a odevzdanosti.

Michal Heriban strhává na sebe pozornost v průběhu celého představení. Je principálem a hybatelem kontroverzního panoptika; až démonickým...

Nominace je stvrzením strmého interpretačního vývoje Patrika Holečka v posledních letech. I přes svůj mladý věk se mu v této roli podařil...

Alternativní divadlo (od roku 2020)

VITĚZ/CENA THÁLIE

Jakub Gottwald

Jakub Gottwald je jednou z předních osobností české nezávislé scény. Inscenace Ur-fascism je výjimečným projektem, který připravil s nejbližším okruhem svých spolupracovníků a uvádí ho v místech s konkrétní historickou pamětí. Gottwaldova radikální performance využívá formy rituálu a zasvěcení všech přítomných. Performer s až sebetrýznivým fyzickým nasazením provází diváky celou produkcí jako krutý démon a falešný vůdce, který určuje pravidla hry. Kreativním způsobem dokáže využít připravených zákoutí i otevřeného prostoru, různých kostýmů i nahého těla, symbolických i konkrétních objektů, aby vytvořil kompaktní performanci, která přetváří téma stejnojmenné předlohy z pera Umberta Eca ve výjimečnou divadelní událost.

Dokumentární inscenace Barbary Herz o problematice mateřství čerpá z autentických výpovědí sedmi žen, které v komorním sále A studia Rubí...

Nezávislá performerka, herečka a režisérka, umělecká vedoucí mezinárodní T.I.T.S. performance group, pracuje s pohybem, zvukem i obrazem,...

Michal Kraus s velkou vervou a bez činoherních manýr interpretuje legendární postavu jako živočišného mladíka, jenž prožívá a vynucuje si...

Live cinema projekt, inspirovaný stejnojmennou knihou Ondřeje Kundry o působení současných ruských tajných služeb na našem území, kombinu...

Loutkové divadlo (od roku 2020)

VITĚZ/CENA THÁLIE

Ondřej Nosálek

Pro herectví Ondřeje Nosálka je charakteristické maximální nasazení a soustředěnost. Po strhujícím výkonu v roli Jana Tlamky v inscenaci Lipany režiséra Jana Jirků či titulní roli v Pinokiovi (režie Jiří Jelínek) obojí z repertoáru divadla Minor, předvádí Ondřej Nosálek v Zá-top-ko-vi další ze svých komplexních hereckých výkonů kombinujících (loutko)herectví a prvky fyzického divadla.

Petr Borovský těží ze své letité zkušenosti v práci s loutkou/marionetou a navazuje ve svém podání několika postav na inspirující tradici...

Plnokrevný, skutečně komediantský výkon v tom nejlepším slova smyslu, v autorské sólové inscenaci Nedopečený koláček potvrzuje hereččinu ...

Karel Růžička patří k nepřehlédnutelným oporám Divadla loutek Ostrava a dokazujete to i v případě inscenace Fuj je to!, v níž velmi přesv...

V inscenaci Zá-to-pek vytvořila řadu postav – z nichž nejvýraznější je hrdá a emancipovaná Dana Zátopková –, které charakterizuje úsporný...

Celoživotní mistrovství: Balet, tanec a pohybové divadlo (od roku 2020)

VITĚZ/CENA THÁLIE

Aneta Voleská

Svanilda v Coppélii, Mášenka v Louskáčkovi, Marie v Bachčisarajské fontáně, Mefistofela v Doktoru Faustovi, Giselle, Aegina ve Spartakovi nebo titulní role v Šípkové Růžence či Prokofjevově baletu Romeo a Julie. To je jen malý výsek z postav, které ztvárnila Aneta Voleská během více než čtvrtstoletí, kdy tančila v pražském Národním divadle, po dvě dekády jako sólistka. Okouzlovala svým lyrickým – chtělo by se říci dívčím – projevem, křehkostí a něhou. Ale stejně tak byla vynikající v rolích energických žen, kde ukázala i svůj temperament, rychlost a cit pro herecké probarvení každé ze svěřených úloh. Několikrát přesvědčila také o svém komediálním talentu.

Aktuality