Aktuality

Založení České akademie divadelníků a vznik nové Ceny

Prezidium Herecké asociace se usneslo o založení České akademie divadelníků, která bude rozhodovat o udělení nové Ceny

Prezidium Herecké asociace usiluje o co nejširší zapojení divadelní obce do spolurozhodování o Cenách Thálie. Proto se usneslo nově založit Českou akademii divadelníků jako svou organizační složku. Jejími členy jsou všichni dosavadní žijící nositelé Cen Thálie a další osobnosti, o jejichž výběru rozhoduje prezidium Herecké asociace. Členství v Akademii je čestné a dobrovolné. Členové budou mít právo předkládat předsedům odborných porot své návrhy na nominace v jednotlivých oborech. Především však budou rozhodovat o udělení vlastní Ceny České akademie divadelníků za mimořádný přínos českému divadelnímu umění. Cena bude udílena mezioborově, tzn. významným divadelníkům, kteří nemohou být oceněni jinou Cenou Thálie (tj. dramatikové, režiséři, scénáristé, choreografové, scénografové, dirigenti atp.). Poprvé bude Cena České akademie divadelníků udělena v rámci vyhlášení 26. ročníku Ceny Thálie 5. října 2019 v historické budově Národního divadla.