Aktuality

Změny v rozhodování o udělení cen

Změny v rozhodování o udělení cen za mimořádné umělecké jevištní výkony

Rozhodování o udělení cen za mimořádné umělecké jevištní výkony je nově svěřeno výhradně odborným porotám, jmenovaným prezidiem HA. Poroty na základě své průběžné práce provedou zhodnocení jevištních výkonů v končící sezoně. Z této širší nominace vybere každá porota pro daný obor do užšího kola vždy tři nominanty za mužský a tři nominanty za ženský umělecký výkon; obor alternativního a loutkového divadla bude výjimkou, v něm bude do užšího kola vybráno pět nominantů bez ohledu na pohlaví. Na základě této užší nominace proběhne konečné hlasování o udělení Cen Thálie za dané období. Tajné hlasování se bude konat za účasti státního notáře a zástupce Herecké asociace vždy v den předávání Cen Thálie.