PROFIL UMĚLCE

Gustav Hašek

Role: Matěj Kopecký
Inscenace: Bratři naděje
Námět: Jakub Kopecký
Scénář a režie: Jan Jirků
Dramaturgie: Iva Kopecká
Scéna a loutky: Jakub Kopecký
Kostýmy a masky: Andrea Králová
Premiéra: 22. září 2021
Divadlo Minor Praha

Role Matěje Kopeckého, hlavního průvodce rodinným příběhem čtveřice loutkářů-legionářů, je konečně velkou příležitostí pro talentovaného, charismatického herce, který bravurně ovládá psychologické i výrazně stylizované herectví, stejně jako pečlivou práci s předmětem či loutkou. Jeho „bratr naděje“ je rozhodný, přímočarý a je prototypem skutečného silného hrdiny, s nímž se může (nejen) dětské publikum identifikovat.

Získaná ocenění:
2022, Loutkové divadlo (od roku 2020)