PROFIL UMĚLCE

Halka Jeřábek Třešňáková

Role: performerský výkon
Inscenace: Seismic
Koncept, choreografie, režie: Marie Gourdain, Felix Baumann
Dramaturgická konzultace: Jakub Režný
Hudba: Zuzana Režná
Premiéra: 22. listopadu 2022
TANEC PRAHA z.ú. / PONEC – divadlo pro tanec, tYhle, Matière Mobile, Von B bis Z,
LOFFT – DAS THEATER Leipzig, Les SUBS Lyon, CCNR Rilleux-la-pape

V inscenaci Seismic, propojující tanec a fyzické divadlo, je Halka Jeřábek Třešňáková spolu se třemi dalšími performery vržena do vysoce nestabilního prostředí několika plošin, jež postrádají pevné ukotvení v prostoru, takže se při sebemenším pohybu vychylují z rovnováhy, naklánějí a třesou se, ba dokonce i rozpadají. Performerka nasazuje veškerý svůj pohybový um, aby nesklouzla, nezřítila se, neublížila si. Pracně hledá rovnováhu, vlivem pohybu spoluhráčů ji zase ztrácí a její počínání získává kvality pracně vystavěné choreografie. Je to tanec mezi vejci, parkour na bortícím se lešení. Obdivuhodně koncentrovaný tanečně-fyzický výkon Třešňákové je korunován nepřehlédnutelným osobnostním herectvím, kdy nepotřebuje vůbec žádná slova, aby vyjádřila tragikomičnost situace člověka kontinuálně vyváděného z rovnováhy.