PROFIL UMĚLCE

Jan Fišar

Role: Dr. Vilém Rieger
Inscenace: Odcházení
Autor: Václav Havel
Dramaturgie: Sylvie Vůjtková
Režie: Vojtěch Štěpánek
Premiéra: 14. listopadu 2019
Národní divadlo moravskoslezské Ostrava

Je těžké ve hře se silným autobiografickým akcentem Havlovým hrát interpreta neobyčejně silných a podstatných myšlenek, nadto formulovaných osobitým jazykem a zůstat sám svojí hereckou osobností. Janu Fišarovi se to podařilo vrchovatou měrou, s nadhledem, ironií, elegancí i humorem, náročným myšlenkovým přesahem role, pokorou před formou i obsahem hry, ale i s jeho vlastní životní interpretací postavy. Kancléř Rieger patří bezesporu k nejlepším výkonům tohoto zkušeného herce.