PROFIL UMĚLCE

Jana Sibera

Role: Manon Lescaut
Inscenace: Manon
Hudba: Jules Massenet
Hudební nastudování: Bruno Ferrandis
Režie: Jiří Nekvasil
Premiéra: 28. dubna 2022
Národní divadlo moravskoslezské Ostrava

Jana Sibera je v současné době na vrcholu své umělecké kariéry a své repertoárové spektrum si rozšiřuje i k rolím lyrickým a mladodramatickým. Titulní role Manon ji potkala v pravý čas. Má pro ni vše, co role vyžaduje – od koloratur, přes lyrické plochy až k místům dramatickým. A vše zvládá s potřebnou bravurou. Je nutné vyzdvihnout též její herecký projev. Pod vedením režiséra Jiřího Nekvasila vytvořila portrét ženy, která v opeře prochází poměrně velkým obloukem – od zamilované dívky, po šťastnou, leč koketní ženu, a nakonec až po ženu osudem ztýranou a umírající v náručí své velké lásky rytíře des Grieuxe.

Získaná ocenění:
2022, Opera (od roku 1996)