PROFIL UMĚLCE

Jaroslav Březina

Role: Herodes
Inscenace: Salome
Hudba: Richard Strauss
Hudební nastudování: Marko Ivanović
Režie: David Radok
Premiéra: 17. června 2023
Národní divadlo Brno

Jaroslav Březina už mnoho let udivuje šíří svého repertoáru, když vyniká v charakterních tenorových rolích a zároveň se uplatňuje v barokních operách s koloraturními party. Vedení Janáčkovy opery Národního divadla Brno skvěle využilo Březinových předností jeho typově zcela výstižným obsazením do role Heroda v inscenaci opery Salome Richarda Strausse. Jaroslav Březina v postavě krále, který vyhoví zvrácenému přání své nevlastní dcery Salome a nechá jí přinést na stříbrném podnosu hlavu proroka Jochanaana, vytvořil vynikající komplexní studii ješitného vladaře, panovačného i bojácného, marnivě samolibého i uboze škemrajícího, potácejícího se mezi strachem z božího trestu a vlastním chtíčem. Z jeho výkonu až mrazilo.

Foto: Jana Pertáková

Získaná ocenění:
2015, Opera (od roku 1996)
2023, Opera (od roku 1996)