PROFIL UMĚLCE

Jitka Hlaváčová

Role: Kostelnička Buryjovka
Inscenace: Její pastorkyňa
Autor: Gabriela Preissová
Dramaturgie a úprava: Markéta Špetíková
Režie: Michal Zetel
Premiéra: 11. ledna 2020
Slovácké divadlo Uherské Hradiště

V netradičně pojaté inscenaci vytváří Jitka Hlaváčová Kostelničku jako energickou sebevědomou ženu, která neodvratně směřuje k tragickému konci. Herečka s přesvědčivostí buduje postavu výraznými pohybovými prostředky a ovládnutím jeviště vznosným postojem a nesmlouvavě tvrdou intonací, aby postupně odkrývala i ostrůvky emocí, pochyb a vlastního životního zklamání. Svým výkonem povyšuje téma jedince a jeho vztahu k názorům okolní společnosti na výsostně aktuální.