PROFIL UMĚLCE

Lenka Schreiberová

Role: Anna, služebná
Inscenace: Šepoty a výkřiky
Autor: Ingmar Bergman
Překlad: Zbyněk Černík
Inscenační úprava: Jakub Čermák a Jaroslav Čermák
Režie: Jakub Čermák
Premiéra 10. prosince 2022
Horácké divadlo Jihlava

Inscenace je zcela výjimečným divadelním počinem nejen minulé sezony, ale i posledních let, a to v kontextu celého českého divadla s mnoha vynikajícími hereckými výkony.
Služebná Anna Lenky Schreiberové provádí základní situací rodiny v psychologicky složitém dramatu a současně vytváří kontrastní postavu k jeho hlavním aktérkám. Svým mimořádně citlivým projevem, schopností měnit nečekaně jednání a postoj postavy k událostem i situacím v dramatu, položí divákům nečekané otázky. Přirozeností a autenticitou, s jakou šokuje přechody z jedné polohy do druhé, často zcela protichůdné, dává představení jakýsi emocionální kodex. Vytváří postavu tak, že v ní leží klíč k tomuto Bergmanovu mnohovrstevnatému dílu. Výkon Lenky Schreiberové je mimořádný svou složitostí a současně lehkostí.