PROFIL UMĚLCE

Lucia Kašiarová

Role: performerský výkon
Inscenace: Mnohodinec
Koncept: Lucia Kašiarová
Dramaturgie: Sára Arnstein, Jiří Šimek
Premiéra: 17. června 2021 ve Studiu ALTA, Praha
Producenti: Ufftenživot a Studio ALTA

Lucia Kašiarová, spoluzakladatelka Studia ALTA, autorka, režisérka a performerka, patří k nejzajímavějším osobnostem české alternativní scény. Projekt Mnohodinec se pozoruhodným způsobem dotýká samotné podstaty a smyslu lidského bytí. V autorčině pojetí neexistuje jedinec, nýbrž mnohodinec, protože my všichni jsme součástí jednoho nekonečného vesmíru, jsme částečky vyššího celku. Zároveň je však onen mnohodinec intimní vnitřní krajinou, v níž se potýkáme sami se sebou, se svým egem. Lucia Kašiarová dosahuje maximální působivosti díky vytvoření imerzivního prostoru, v němž jsou na ni diváci napojeni nejen sdílenou energii, ale i přímo fyzickým chvěním. Toto propojení umožňuje struktura scény a citlivý autentický projev, jímž se performerka divákům zcela otevírá, ale zároveň neztrácí tajemnost.