PROFIL UMĚLCE

Lucie Trmíková

Role: Médeia
Inscenace: Médeia
Režie a scéna: Jan Nebeský
Scénář na motivy textů Seneky, Jeana Anouilha, Christy Wolfové a Ingeborg Bachmannové: Lucie Trmíková
Hudba: Ladislav Kozderka
Kostýmy: Petra Vlachynská
Výtvarná spolupráce: Igor Korpaczewski, Margita Titlová
Premiéra: 24. ledna 2018
Divadelní spolek Jedl Praha

Lucie Trmíková přistupuje ke ztvárnění strhujícího příběhu antické hrdinky – vášnivé a impulzivní ženy, jejíž pád je nevyhnutelný – s velkým osobním zaujetím. Herecky mimořádně zdařile dotvořila vlastní textovou koláž, v níž propojuje fragmenty z několika různých zpracování Médeina osudu. Pečlivě a s jistotou buduje postavu, jež za tvrdou slupkou dokonalé fúrie, ve které propuká nenávist k Iásonovi, skrývá obrovskou bolest zrazené ženy na pokraji sil a s palčivými pochybami v sobě pěstuje pomstu. Kreace v roli Médeii patří k vrcholům jejího herectví.