PROFIL UMĚLCE

Lumír Olšovský

Role: Henry Higgins
Inscenace: My Fair Lady
Hudba: Frederick Loewe
Libreto: Alan Jay Lerner
Překlad: Ota Ornest
Režie: Marek Němec
Hudební nastudování: Pavel Kantořík
Choreografie: Denisa Komarov Kubášová
Premiéra: 11. září 2021
Divadlo J. K. Tyla Plzeň

V roli profesora lingvistiky Higginse podává Lumír Olšovský po všech stránkách bravurní výkon. Je samolibý, sarkastický, pohrdá city druhých, ale pak je jich najednou sám plný. Olšovského herecký a pěvecký koncert je podpořený jeho charismatem, energií, humorem a lehkostí, díky kterým si diváky získává i přes negativní vlastnosti své postavy.

Získaná ocenění:
2001, Muzikál, opereta a jiné hudebnědramatické žánry (od roku 1996)
2022, Muzikál, opereta a jiné hudebnědramatické žánry (od roku 1996)