PROFIL UMĚLCE

Markéta Matulová

Role: Julka
Inscenace: Šikmý kostel
Autor: Karin Lednická
Dramatizace: Anna Saavedra
Spolupráce na scénáři: Karin Lednická
Dramaturgie: Anna Smrčková
Režie: Janka Ryšánek Schmiedtová
Premiéra: 22. dubna 2022
Divadlo Petra Bezruče Ostrava

Markéta Matulová ztvárňuje portrét vesnické ženy Julky s mimořádnou hereckou autenticitou. Neokázalým herectvím existuje na jevišti ve své cudnosti, v komplikované psychologii týrané nemilované ženy, v které postupně ožívá její potlačovaná vášeň a ženskost. Matulová citlivě pracuje s nonverbálním gestem i sugestivním expresivním výrazem. Je pravdivá jak v poloze vnitřně tvrdé a silné ženy, tak i v poloze své zranitelnosti a křehkosti.