PROFIL UMĚLCE

Martin Bárta

Role: Jago
Inscenace: Otello
Hudba: Giuseppe Verdi
Hudební nastudování: Martin Doubravský
Režie: Oldřich Kříž
Premiéra: 25. března 2022
Divadlo F. X. Šaldy Liberec

Barytonista Martin Bárta si Jagem připsal další výraznou postavu do svého verdiovského portfolia. Jeho Jago nepromarní žádnou šanci k tomu, aby dále roztáčel ničivou spirálu intrik, pomluv a úkladů. Dokáže se excelentně přetvařovat, svýma pronikavýma baziliščíma očima střeží všechno a všechny, ale zároveň se v nich zračí, že silný se cítí jen tehdy, nehrozí-li mu střet s protivníkem. Jagovo Credo je v Bártově pojetí strhujícím zhmotněním lidského zla. Pěvec v této postavě naplno rozeznívá svůj dramatický potenciál a zlověstnou barvou i dynamikou projevu tak dokresluje Verdiho i Shakespearova antihrdinu.

Získaná ocenění:
2022, Opera (od roku 1996)