PROFIL UMĚLCE

Miřenka Čechová

Role: performerský výkon
Inscenace: Baletky
Koncept a režie: Miřenka Čechová
Dramaturgie: Martina Kinská
Premiéra: 23. února 2022 v Paláci Akropolis, Praha
Producent: Spitfire Company, Praha

Výrazná představitelka současného tance a fyzického divadla, renomovaná, úspěšná tanečnice, performerka, režisérka, spisovatelka a pedagožka, spoluzakladatelka skupin Tantehorse a Spitfire Company. Autorka knih Miss AmeriKa a Baletky. Právě druhá z nich dala vzniknout dvěma adaptacím. Nejprve to byl projekt MetaBaletky, který se zrodil v čase covidových uzávěr a prezentoval ve virtuálním prostoru internetu. Poté došlo i na svébytné jevištní dílo Baletky. Akcentováno je ústřední téma knihy – neúnosně fyzicky a psychicky náročný, bolestný, osobnost degradující život dětských adeptek baletu na konzervatoři, jak jej sama autorka zažila. Miřenka Čechová hraje s velkým osobním zaujetím a nasazením, téma vnímá existenciálně jako hledání/objevování identity mladého, pochybujícího člověka v jemu nepochopitelném prostředí. Dalším velkým tématem je smysl umění/baletu. Vše podává originálně nejen tematicky a obsahově, ale i náročným tanečně performativním herectvím, výtvarnou složkou, filmovými projekcemi a zvukovou/hudební stopou.