PROFIL UMĚLCE

Nela H. Kornetová

Role: perfomerský výkon
Inscenace: Tumor: karcinogenní romance
Autoři: Dagmar Radová & T.I.T.S.
Koncept a režie: Nela H. Kornetová
Premiéra: 17. září 2019
T.I.T.S. / A studio Rubín Praha

Nezávislá performerka, herečka a režisérka, umělecká vedoucí mezinárodní T.I.T.S. performance group, pracuje s pohybem, zvukem i obrazem, využívá soudobých audiovizuálních forem. Její „smyslová performance“ propojuje fyzické divadlo, práci s objekty, vizuálními prostředky, zpěvem a slovem. Prostředky stylizovaného tanečního pohybu, fyzického jednání, práce se slovem a objekty – včetně digitálních technologií – vytváří podvědomý svět personifikované rakoviny jako modelu nebezpečného, smrtícího vztahu. Kornetová v netradičním prostoru (hrává se mimo divadelní sály) vytváří duet s mužským tanečníkem. Svým autorským přístupem a pohybovými kreacemi vytváří prostor pro hru emocí, asociací a fantazie, aniž by téma zjednodušovala nebo démonizovala.