PROFIL UMĚLCE

Petr Krušelnický

Role: performerský výkon
Inscenace: Průvodce peklem_Lido di Dante
Autoři: Petr Borkovec a Petr Krušelnický
Koncept: Petr Krušelnický
Premiéra: 24. září 2020 v Ateliéru ve Vysočanech (v rámci festivalu …příští vlna/next wave…), Praha
Autorská produkce

Výrazná osobnost české nezávislé performativní scény, absolvent katedry nonverbálního divadla pražské HAMU u prof. Ctibora Turby. Představitel fyzického, se zvukem, obrazem a digitálními i analogovými objekty experimentujícího, „industriálního“ divadla. Performance Průvodce peklem_Lido di Dante je nonverbální surrealistický obraz řízený jedním performerem a jedním strojem. Živá prostorová instalace využívá staré technologie a nová média, propojuje robotiku a člověka. Prolíná se v ní literatura (inspirací jsou prozaické reportáže Petra Borkovce z jeho sbírky Lido di Dante), moderní pantomima a tanec se světem mechanických strojů. Industriální prostor autorova vysočanského ateliéru, kde se představení odehrává, je promořený kamerami, světly, monitory, reproduktory, kontaktními mikrofony, čidly či krokovými motory. Vytváří tak kontrast k intimnímu, subtilnímu herectví. Jako když průvodce v Božské komedii provádí peklem.