PROFIL UMĚLCE

Petr Štěpán

Role: Satan
Inscenace: Ztracený ráj (Zpráva o člověku)
Autor: John Milton, Dodo Gombár
Dramaturgie: Miroslav Ondra
Režie: Dodo Gombár
Premiéra: 15. února 2020
Městské divadlo Brno

Petr Štěpán předvádí v Satanovi důkladně vystavěnou studii silné a mocné bytosti, která nemá démonické rysy, naopak zosobňuje to, co je na zlu přitažlivé. S minimem vnějších prostředků a důrazem na střídání verše s civilní řečí, vykresluje lehce a s bravurou bytost na hranici mezi bohémem, intelektuálem, politikem a popkulturní ikonou. Úspěchem posedlý Satan je zábavným společníkem, jehož temné stránky vycházejí najevo pouze v případě, kdy pochybuje o svém vlastním konání.

Získaná ocenění:
2007, Muzikál, opereta a jiné hudebnědramatické žánry (od roku 1996)
2020, Činohra