PROFIL UMĚLCE

Petra Alvarez Šimková

Role: Maršálka
Inscenace: Růžový kavalír
Hudba: Richard Strauss
Hudební nastudování: Gabriel Feltz
Režie: Andreas Homoki
Premiéra: 24. listopadu 2022
Státní opera / Národní divadlo Praha

Petra Alvarez Šimková vytvořila v roli Maršálky pozoruhodnou postavu, pro kterou má dobře vyškolený mladodramatický soprán i dostatečné herecké zkušenosti. K přesvědčivému ztvárnění této partie jistě přispěla i její perfektní znalost němčiny, protože detailní ovládání tohoto jazyka je pro úspěšné účinkování v této opeře nezbytné. Bezezbytku využila i možnost pracovat s předním evropským režisérem Andreasem Homokim, který ji vedl k přirozenému, ale velice důslednému hereckému projevu, v němž každé gesto a každý pohled má svůj smysl pro postižení vývoje Maršálky jako ženy, která se sice smutně vzdá svého mladičkého milence Oktaviána ve prospěch mladší Sophie, ale rychle za něj najde náhradu.