PROFIL UMĚLCE

Petra Šimková Alvarez

Role: Žena
Inscenace: Očekávání
Hudba: Arnold Schönberg
Hudební nastudování: Jiří Rožeň
Režie: Barbora Horáková Joly
Premiéra: 26. listopadu 2021
Národní divadlo Praha

Výkon hodný toho nejvyššího obdivu podala Petra Alvarez Šimková v expresionisticky vypjatém hudebním monodramatu Očekávání Arnolda Schönberga ve Státní opeře. Bylo strhující, jak Petra Alvarez Šimková vyjádřila horečné vidiny ženy na hranici vědomí a nevědomí, když utíká nočním lesem a nachází svého milence mrtvého. Part v atematickém slohu na principu volné atonality je mimořádně náročný i tím, že se sólistka musí téměř půl hodiny prosadit nad bohatě instrumentovaným orchestrem.