PROFIL UMĚLCE

Štěpánka Pučálková

Role: Charlotte
Inscenace: Werther
Autor hudby: Jules Massenet
Hudební nastudování: Petr Kofroň
Režie: Willy Decker, Stefan Heinrichs
Premiéra: 7. června 2018
Národní divadlo Praha

Mezzosopranistku Štěpánku Pučálkovou můžeme vídat především v jejím angažmá v Semperově opeře v Drážďanech a na dalších zahraničních scénách. V roli Charlotty v pražském Národním divadle vytvořila přesvědčivý portrét ženy stojící mezi dvěma muži – manželem, k němuž ji poutá povinnost, a Wertherem, k němuž je přitahována svým srdcem. Její úsporné, ale o to přesvědčivější herectví vyniklo zejména na jednoduché scéně Wolfganga Gussmanna a vyvrcholilo v závěru opery, kdy Charlotta spěchá za raněným a umírajícím Wertherem. Po pěvecké stránce part Charlotty přináší Štěpánce Pučálkové širokou paletu výrazových prostředků – od lyrických až po dramatické. Tato role ji potkala v pravý čas.