PROFIL UMĚLCE

Tomáš Šulaj

Role: Ambrož Potocký
Inscenace: Kříž u potoka
Autor: Karolina Světlá
Dramatizace: Lenka Lagronová
Režie: Martin Františák
Premiéra: 24. března 2018
Slovácké divadlo Uherské Hradiště

Tomáš Šulaj patří k hercům, kterým není cizí expresivita, ostře groteskní gesto ani komediální nadsázka. V Ambroži Potockém v dramatizaci románu Karoliny Světlé Kříž u potoka ukázal ovšem zcela jinou polohu svého talentu – nešťastně zamilovaného, outsiderského „suchara“ Ambrože črtá záměrně strohou, „westernově“ minimalistickou hereckou kresbou, která dává vnitřní drama postavy jen tušit v nečekaných záblescích citu.

Získaná ocenění:
2005, Muzikál, opereta a jiné hudebnědramatické žánry (od roku 1996)