PROFIL UMĚLCE

Vojtěch Franců

Role: Simply Simplicius
Inscenace: Simply Simplicius aneb Svatá prostoto!
Autor předlohy: Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen
Dramaturgie a dramatizace: Helena Koblischková
Režie: Petr Hašek
Premiéra 29. a 30. dubna 2023
Geisslers Hofcomoedianten Praha

Ve válečných kulisách se odehrává příběh zrození, života a smrti tak, jak ho prožil jistý Simplicius (v anotacích označovaný jako Forrest Gump třicetileté války). Miniaturní nakloněná plošina je jen základním odrazovým můstkem pro protagonistu Vojtěcha Franců, který v tomto performerském výkonu využívá množství rozmanitých výrazových prostředků. Základním nástrojem je mu ovšem tělo, symbolizující lidský úděl v nejrůznějších podobách. Herec se pozoruhodně vyrovnává s výzvami a nástrahami, které na něj role klade – ať už je to nahota, intenzivní potřísnění, ale také fyzicky náročný pohyb a mnohdy až akrobatické prvky. Působivý nonverbální projev přirozeně propojuje se slovy.