Tiskové informace

CENY THÁLIE

Ceny Thálie vyhlašuje a pořádá od roku 1994 Herecká asociace, nezávislá profesní odborová organizace výkonných umělců s působností na území České republiky.

Letos se budou Ceny Thálie udělovat popětadvacáté, a to v sobotu 24. března od 20 hodin, opět v historické budově pražského Národního divadla. V průběhu ceremoniálu, který bude v přímém přenosu vysílat Česká televize na programu ČT1, bude vyhlášeno 15 laureátů.

Výroční Ceny Thálie se udělují ve 4 kategoriích – v činohře, v opeře, v baletu (a jiných tanečnědramatických žánrech) a v muzikálu a operetě (a jiných hudebnědramatických žánrech) – a to za mimořádné jevištní výkony v inscenacích, které vznikly v České republice, jejichž premiéra nebo obnovená premiéra se uskutečnila na české scéně v období od 1. prosince předminulého roku do 30. listopadu roku minulého, tedy roku, za který se ceny udělují. (Statut Cen Thálie je k dispozici na www.ceny-thalie.cz) V každé kategorii se oceňují zvlášť ženské a mužské výkony, které posuzují oborové odborné poroty. Na výroční Cenu Thálie mohou aspirovat i zahraniční umělci, účinkující v českých divadlech. Odborné poroty rozhodují o tzv. širších nominacích (v činohře jich může být až 14 /7+7/, v ostatních kategoriích až 10 /5+5/) a o tzv. užších ("finálových") nominacích – do finále postupují v každé kategorii 3 umělkyně a 3 umělci. Užší nominace, které budou vyhlášeny při dnešní tiskové konferenci, zahrnují celkem 24 umělců. (Širší nominace pak dalších 44 umělců.) Předsedkyní činoherní poroty je Jana Paterová, operní porotu vede Zbyněk Brabec, taneční předsedá Roman Vašek a muzikálově-operetní sbor odborníků řídí Zdeněk Barták.

O laureátech výročních ocenění rozhoduje Kolegium pro udělování Cen Thálie tajným hlasováním, jehož výsledky jsou za účasti notáře zjišťovány až těsně před vyhlašováním cen v Národním divadle. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Kolegia.

Členové Kolegia musí v průběhu ledna- března, tedy v čase, který zbývá od výroku oborových porot do slavnostního vyhlášení Cen Thálie, zhlédnout živě (případně prostřednictvím DVD- pokud inscenace v daném období není na repertoáru anebo v ní nominovaný umělec nyní už nevystupuje) všechny finalisty v představeních, v nichž svým výkonem porotce zaujali.

Kolegium může udělit také svou Cenu - za mimořádný umělecký přínos českému divadelnímu umění v kterémkoli z oborů, v nichž se Ceny Thálie vyhlašují.

Kolegium pro udílení Cen Thálie je jmenováno prezidiem Herecké asociace. Současné Kolegium má 9 členů, předsedá mu Zdeněk Barták, který je současně předsedou poroty pro muzikál a operetu (a jiné hudebnědramatické žánry).

Prezidium Herecké asociace, v jehož čele stojí Mgr. et. Mgr. Ondřej Kepka, může (s přihlédnutím k návrhu příslušné odborné poroty) udělit ceny za celoživotní mistrovství. Cena za celoživotní mistrovství bývá pravidelně udělována jedné umělkyni, resp. jednomu umělci v oboru činohry, opery, baletu, operety a muzikálu, a také loutkového divadla.

Prezidium Herecké asociace je rovněž oprávněno (na návrh činoherní poroty) udělit Cenu Thálie mladé činoherečce nebo mladému činoherci – za dosavadní mimořádné jevištní výkony. Podmínkou je, že dotyčná nebo dotyčný v hodnoceném období dosáhli nejvýše 33 let.

CENY THÁLIE 2017

Vyhlášení Cen Thálie 2017 se bude konat v sobotu 24. března od 20 hodin v pražském Národním divadle, které je stálým partnerem Herecké asociace při pořádání této akce.

Ředitel ND prof. MgA. Jan Burian k tomu řekl: „Ceny, udělované profesní organizací, jsou příjemným povzbuzením pro všechny kolegy - zájem diváků a kolegů potvrzuje smysluplnost naší krásné profese.“

O zdar tohoto ročníku Cen Thálie se také zasloužila Nadace Život umělce a Nadace Munzarových. Hlavním partnerem je Intergram, nezávislá společnost výkonných umělců. Dalším hlavním partnerem Herecké asociace při pořádání letošního ročníku Cen Thálie je společnost Mountfield. Mountfield je největší specializovaný prodejce zahradní techniky, zahradního nábytku a bazénů v České republice a na Slovensku. Na trhu působí již 27 let. Svůj sortiment nabízí ve svých 74 prodejních centrech. Mountfield je také největším výrobcem bazénů a bazénového příslušenství a své výrobky úspěšně exportuje do 46 zemí světa. Provozuje i svůj e-shop. Mountfield získal během svého působení na trhu řadu významných ocenění, v loňském roce to bylo například ocenění Superbrands v ČR a v SK, dále titul Nejdůvěryhodnější značka v segmentu zahradní techniky a pravidelně se umísťuje na předních místech v anketě Českých 100 nejlepších.
Hlavním partnerem Cen Thálie se opět po několika letech stala akciová společnost Alukov, která od roku 1995 vyrábí špičková zastřešení pro bazény a vířivé vany. V roce 2006 uvedla na trh posuvná zastřešení teras Corso a vytvořila tak nový segment v oblasti relaxace a trávení volného času. Své výrobky vyváží do celého světa a stala se leaderem v zastřešování. Alukov celosvětově zaměstnává 500 zaměstnanců ve více než 40 pobočkách a celá skupina dosahuje miliardového ročního obratu. Alukov podporuje řadu projektů a významných událostí, mimo jiné tradiční kulturní událost roku, vyhlášení Cen Thálie.

Hlavním mediálním partnerem Herecké asociace je Česká televize, mediálním partnerem pak Český rozhlas Dvojka (letos již potřetí přímý přenos vyhlašování a také tháliově zaměřený pořad Tobogan) a dlouholetým partnerem v oblasti digitálních médií CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE.

Různobarevné skleněné Ceny Thálie tradičně vyrobila a Herecké asociaci věnovala sklárna Ajeto ze severočeské Lindavy.

Vyhlašování Cen Thálie bude uvádět Václav Moravec, o režii přenosu se postará Roman Petrenko, o režii divadelního večera Ondřej Kepka.

K vyhlášení Cen Thálie 2017 vydá Herecká asociace opět programový Magazín, který bude bezplatně k dispozici hostům galavečera v Národním divadle.

AKREDITACE NA VYHLÁŠENÍ CEN THÁLIE 2017

Novináři se mohou na slavnostní vyhlášení akreditovat od čtvrtka 1. února do pátku 9.března u pověřeného zástupce Herecké asociace Jany Matůšové na e-mailové adrese: matus.jana@gmail.com, tel: 773 976 504.

Vzhledem k novinářskému zájmu, který převyšuje možnosti hlediště Národního divadla (zejména v parteru a v prostoru pro fotografy), vyhrazuje si Herecká asociace právo přidělit akreditace podle svého uvážení. Přihlédnuto bude především k významu a zaměření médií, jejichž zástupci se o akreditaci ucházejí, k datu podání žádosti, a také k dosavadní spolupráci s Hereckou asociací na propagaci Cen Thálie.

Akreditace budou vybraným píšícím a obrazovým reportérům potvrzeny do 16. března elektronickou poštou na udané e-adresy. (Bez tohoto potvrzení je marné usilovat o přístup na vyhlášení.) Akreditace budou k vyzvednutí v den vyhlášení Cen Thálie 2017, tedy 24. března od 19.15 do 19.45 ve foyer Národního divadla. Slavnostní večer a současně přímý přenos České televize začíná ve 20 hodin, vstup do hlediště bude možný jako obvykle jen a pouze do 19.55!

Herecká asociace děkuje zástupcům novinářské obce za jejich zájem a pochopení a zároveň prosí, aby co nejdříve po této tiskové konferenci a potom i po slavnostním vyhlášení Cen Thálie dali vědět na výše uvedenou e-mailovou adresu jejího zástupce info@profippc.com, kdy a kde zveřejnili své příspěvky, které souvisejí s Cenami Thálie 2017.

Informace o Cenách Thálie naleznete na webových stránkách www.ceny-thalie.cz a facebooku - www.facebook.com/vyrocnicenythalie.

Nominace 25. ročníku Cen Thálie

Tisková konference Herecké asociace k vyhlášení nominací na Cenu Thálie 2017 proběhla v Divadle Viola 31. 1. 2018. Ve čtyřech kategoriích – činohře, opeře, v baletu (a jiných tanečnědramatických žánrech) a v kategorii muzikál, opereta (a jiný tanečněhudební žánr) vyhlásili předsedové jednotlivých porot své nominace tří mužů a tří žen, kteří je v loňském roce nejvíce zaujali.

Úkolem devítičlenného Kolegia Herecké asociace, kterému předsedá Zdeněk Barták, bude v době do vyhlášení cen zhlédnout všechna představení, v nichž zaujali nominovaní umělci (jejich přehled najdete na jiném místě tohoto webu) a tajným hlasováním několik hodin před vyhlášením výsledků rozhodnout o jednotlivých vítězích.

Slavnostní večer udílení Cen Thálie se uskuteční 24. března ve 20 hodin v budově Národního divadla, přenášet ho bude Česká televize na programu ČT1 i Český rozhlas Dvojka.

Novopečený prezident Herecké asociace Ondřej Kepka přivítal umělce, hosty i novináře, kterých se sešlo více než pět desítek. Seznámil přítomné s některými novinkami. Moderátorem slavnostního večera bude Václav Moravec, režisérem Roman Petrenko. Ondřej Kepka poděkoval sponzorům, bez jejichž velké pomoci by nebylo možné tuto akci zorganizovat a vyjádřil naději, že jubilejní 25. ročník udílení Cen Thálie bude důstojným svátkem divadelníků v celé naší republice.

Hlavním partnerem Cen Thálie pro letošní rok jsou společnosti Intergram, Mountfield, Alukov a stálý partner Herecké asociace Národní divadlo, hlavním mediálním partnerem Česká televize, mediálním partnerem pak Český rozhlas Dvojka a v oblasti digitálních médií CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE. Díky za zdar tohoto ročníku patří také Nadaci Život umělce, Nadaci Munzarových a výrobcům cen pro vítěze, firmě Ajeto.

Slovo dostali předsedové jednotlivých porot- za činohru Jana Paterová, za operu Zbyněk Brabec, předseda poroty pro balet a jiné tanečně dramatické žánry Roman Vašek a předseda poroty pro muzikál, operetu, a jiné hudebnědramatické žánry Zdeněk Barták. Zdůvodnili své nominace a ocenili výkony nejen 24 nominovaných umělců, ale upozornili i na skvělé jevištní výkony umělců v tzv. širších nominacích. (dalších 44 umělců)

Kromě výročních cen pro muže a ženy v jednotlivých kategoriích budou na slavnostním večeru 24. 3. uděleny Thálie za celoživotní mistrovství v pěti oborech- kromě již zmiňovaných i v oboru loutkové divadlo, Cena Thálie pro činoherce do 33 let a Cena Kolegia za mimořádný přínos českému divadelnímu umění – tedy celkem 15 prestižních ocenění.

Na závěr tiskové konference měli zástupci médií možnost přítomné umělce – dostavila se převážná většina nominovaných- zpovídat a fotografovat.

JUBILEJNÍ CENY THÁLIE JIŽ ZNAJÍ SVÉ MAJITELE

V sobotu 24. března byly v Národním divadle uděleny 25. Ceny Thálie 2017. Diváci prvního programu České televize sledovali slavnostní večer v přímém přenosu a již potřetí posluchači Českého rozhlasu Dvojka.

Letos, stejně jako v každém předchozím ročníku, byly ceny vyrobeny v lindavské sklárně AJETO. Jedinečné Thálie jsou vyráběny podle návrhu Bořka Šípka.

Jako první byla udělena Cena Thálie v oboru činohra pro herce do 33 let, mířila do Ostravy Ivanu Dejmalovi.

V oboru opera převzala cenu Maida Hundeling za roli Desdemony v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě a v kategorii muži pak cenu získal Svatopluk Sem za roli Giorgia Germonta v opeře La traviata, kterou uvedlo Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích. Cenu za celoživotní mistrovství v oboru opera získal Miroslav Švejda.

Paní Danversová v inscenaci Rebecca Národního divadla moravskoslezského v Ostravě přinesla cenu Kataríně Hasprové v oboru muzikál, opereta nebo jiný hudebně dramatický žánr. V kategorii muži obdržel Cenu Thálii Peter Pecha za roli Rockyho ve stejnojmenném muzikálu. Cenu za celoživotní mistrovství si převzal Jiří Korn.

Moderátor večera Václav Moravec ohlásil předání Ceny Thálie za šíření divadelního umění v televizi. Tato nová cena byla udělena prezidiem Herecké asociace panu Františku Filipovi.

V oboru balet, pantomima nebo jiný tanečně dramatický žánr zvítězila v ženské kategorii Nikola Márová. Nominaci získala za roli Matky v inscenaci Svěcení jara (v rámci programu Timeless) na scéně Národního divadla v Praze. Kategorii muži ovládl Ondřej Vinklát jako Vyvolený taktéž ve Svěcení jara. Cenu Thálii za celoživotní mistrovství převzal Richard Böhm.

Následovala cena Kolegia za mimořádný umělecký přínos českému divadelnímu umění, kterou získal Jiří Srnec.

Cenu Thálii za celoživotní mistrovství v oboru loutkové divadlo obdržel Bohuslav Šulc.

Jako poslední byly vyhlášeny ceny v oboru činohra. V kategorii ženy zvítězila Tereza Dočkalová, která v Divadle pod Palmovkou zahrála Noru ve stejnojmenné inscenaci. V kategorii muži získal cenu Daniel Bambas za Edwarda Kynastona v Krás(k)a na scéně. Inscenaci uvedlo Městské divadlo Mladá Boleslav. Za celoživotní mistrovství v oboru činohra převzal cenu Petr Kostka.

Ceny vyhlašovali zástupci uměleckého světa – jmenujme Terezu Kostkovou, Barboru Munzarovou, Petru Černockou a Vlastimila Harapese. Závěrečné slovo patřilo novému prezidentovi Herecké asociace Ondřeji Kepkovi.

Velký dík patří hlavním partnerům Cen Thálie 2017, kterými byli: Národní divadlo, Intergram – nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, Mountfield největší specialista na zahradu, zahradní nábytek a bazény v České republice a na Slovensku a Alukov – největší český výrobce špičkových bazénových zastřešení a terasových zastřešení CORSO.

Hlavním mediálním partnerem je Česká televize, mediálním parterem pak Český rozhlas, především Český rozhlas Dvojka.

Stejně jako Václav Moravec uzavíráme zprávu o Cenách Thálie 2017 citátem Karla Čapka a začínáme připravovat další už 26. ročník.

„Pokud jsou lidé herci a herci lidé, bude divadlo.“

Karel Čapek

 

TISK

 
 

© 2007-2019 Herecká asociace | ilustrace: Adolf Born | Archivováno NK ČR | Web by CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE